Magnetisk ristseparator med automatisk rengjøring MSS-AC

Magnetisk rist-separator med automatisk rensing er laget for å separere, raskt og enkelt, selv den fineste magnetiske jernkontaminasjonen, fra frittflytende substanser av gode bulkegenskaper, og beskytte maskineriet som til slutt behandler disse materialene.

Les mer..

SKU
SM-00655
Magnetisk rist-separator

Magnetisk rist-separator med automatisk rensing er laget for å separere, raskt og enkelt, selv den fineste magnetiske jernkontaminasjonen, fra frittflytende substanser av gode bulkegenskaper, og beskytte maskineriet som til slutt behandler disse materialene.

Grunnelementene magnetisk rist-separatoren består av er teleskopiske magnetiske rister (laget av rustfritt stål).

Mens bulkpulvermaterialet faller gjennom de magnetiske rørene, fanger et veldig sterkt magnetisk felt (generert av NdFeB-neodymmagnetene inni rørene) alle metallpartikler, som fester seg til ristene.

Ristene inni kabinettene er plassert ovenfor hverandre og den øverste risten består av ett rør mindre. Ristsilen, som skapes på denne måten, er i veldig intens kontakt med materialet som flyter, og kan fange opp selv de minste urenheter av jern, og garanterer en ekstrem høy grad av separasjon.

Magnetisk rist-separator med automatisk rengjøring er montert med veldig sterke neodymmagneter og kan fange opp fragmenter som kun er litt magnetiske (slik som magnetisk rustfritt stål). Takket være selvrengjøringen kan denne magnetisk rist-separatoren også installeres i fullt ut automatiske produksjonslinjer, som sørger for en høyeffektiv produksjonsprosess. Rengjøringsintervallene kan tilbakestilles elektronisk i henhold til faktisk grad av kontaminasjon. Kabinettet er laget av rustfritt stål DIN 1.4301, noe som sørger for en enkel installasjon inn i allerede eksisterende produksjonslinjer, og garanterer samtidig høy motstandsevne og lang varighet til hele systemet.

Magnetisk rist-separator MSS-AC med automatisk rengjøring, produseres i to versjoner: enkeltsidig MSSJ-AC (for produksjonsprosesser som kan avbrytes under rengjøringsprosedyren) og en dobbeltsidig MSSO-AC (for kontinuerlig materialflyt).

Den enkeltsidige separatoren (MSSJ-AC) er ment for bruk der materialflyten og produksjonsprosessen kan avbrytes under rengjøringen. Mens pulvermaterialet faller gjennom de magnetiske rørene, fanger et veldig sterkt magnetisk felt (generert av NdFeB-neodymmagnetene inni rørene) alle metallpartikler, som fester seg til ristene. De magnetiske ristene beveger seg over midtdelen av separatoren (der utløpet av avfallet er plassert) i forhåndsdefinerte intervaller, ved bruk av pneumatisk drivverk og styreruller. I løpet av rengjøringen trekkes de magnetiske kjernene ut av rørene av rustfritt stål, opp til ytterposisjon (det betyr over avstøvningsenheten hvis den magnetiske separatoren er utstyrt med dette tilleggsutstyret) og de ferromagnetiske partiklene faller spontant av, inn i avfallstrakten. Hvis separatoren er utstyrt med avtrekksvifte (det er tilleggsutstyr), fjernes til og med de fineste partiklene fra magnetkjernene som er trekt ut. The rene materialet (uten ferromagnetisk urenheter) faller sponant inn i sjakten for rene materialer (etter passering gjennom den magnetiske risten) og transporteres for videre behandling.

Den tosidige separatoren (MSSO-AC) er ment for bruk der materialflyten og produksjonsprosessen ikke kan avbrytes under rengjøringen. Bulkmaterialet faller ned gjennom inntaket til det kontaminerte materialet via avtakbar demperist (den reduserer støttrykket til materialet som faller ned) på ristsilen som består av magnetiske rør. Ferromagnetiske partikler fanges opp på den rustfrie overflaten av beskyttelsesrørene, takket være de sterke neodymmagnetene. Ristene står for to tredjedeler av separatorbredden, mens de magnetiske kjernene plasseres permanent under inntaket til det kontaminerte materialet, i midten av den magnetiske separatoren. Med to tredjedeler av lengden av dekkrørene, er de magnetiske kjernene (plassert midt i separatoren) alltid beskyttet av rørene av rustfritt stål, og en halv lengde av beskyttelsesrørene rengjøres kontinuerlig fra de magnetiske urenhetene samtidig.

For å sørge for en rask og enkel tilkobling avsluttes separatorkabinettet med flenser (standardtype, Jacob hurtigfester eller flenser i henhold til kundens ønsker) av 250 x 250 mm, 400 x 400 mm eller 500 x 500 mm (men vi kan justere tilkoblingen til kundens krav).

Spesifikasjoner
SKUSM-00655
EAN7073330006557