Sikkerhetsregler for bruk og behandling av magneter

Sikkerheten din er viktig for oss. Les derfor følgende sikkerhetsinformasjon nøye før du begynner å bruke våre neodymmagneter. Del også denne informasjonen med ansatte, kunder og andre personer som kommer i kontakt med neodymmagneter.

Barn sikkerhets

Svelging

Barn kan svelge små magneter.

Hvis flere magneter svelges, kan de sette seg fast i tarmen og forårsake farlige komplikasjoner. Magneter er ikke leker! Sørg for at barn ikke leker med magneter.

Elektrisk konduktans

Elektrisk konduktans

Magneter er laget av metall og leder elektrisitet. Barn kan prøve å sette magneter i en stikkontakt og dermed få

elektrisk støt

. Magneter er ikke leker! Sørg for at barn ikke leker med magneter.

Skader

Kontusjoner

Store magneter har en veldig sterk tiltrekningskraft

 • Usikker håndtering kan forårsake at fingrer setter seg fast, eller at hud mellom magneter setter seg fast. Dette kan føre til kontusjoner og blåmerker
 • Kraftige, veldig store magneter kan forårsake beinbrudd. Bruk kraftige vernehansker når du håndterer større magneter
Pacemaker

Pacemaker

 • Magneter kan påvirke funksjonen til pacemakere og implanterte hjertestartere
 • En pacemaker kan gå over i testmodus, og forårsake

  sykdom

 • En hjertestarter kan slutte å virke

 • Hvis du bruker disse enhetene, hold tilstrekkelig avstand fra magneter
 • Advar andre som bruker disse enhetene, fra å komme for nær magneter
Tunge gjenstander

Tunge gjenstander

For tunge belastninger, symptomer på utmattelse samt materialdefekter kan føre til at en magnet eller magnetkrok løsner fra overflaten den er festet til. Gjenstander som faller kan føre til alvorlige skader.

 • Den angitte adhesjonskraften gjelder kun for ideelle forhold
 • Sørg for en høy sikkerhetsmargin
 • Ikke bruk magneter på steder der mennesker kan pådra seg skader i tilfelle av materialfeil
Metallsprut

Metalsplinter

 • Neodymmagneter er sprø. Magneter som kolliderer kan sprekke
 • Skarpe splinter kan bli kastet flere meter av gårde og skade øynene dine
 • Unngå kollisjon av magneter
 • Bruk vernebriller når du håndterer større magneter
 • Sørg for at folk i nærheten også er beskyttet, eller holder avstand
Magnetfelt

Magnetfelt

Magneter produserer et vidtrekkende, sterkt magnetfelt.

De kan skade TV-er og bærbare datamaskiner, harddisker, kreditt- og debetkort, datalagringsmedier, mekaniske klokker, høreapparater og høyttalere.

 • Hold magneter borte fra enheter og gjenstander som kan bli skadet av sterke magnetfelt
Brennbarhet

Brennbarhet

Ved bearbeiding av magneter kan borestøv lett antennes. Hold deg unna bearbeiding av magneter, eller bruk passende verktøy og tilstrekkelig mengde vann for avkjøling.

Allergi

Nikkelallergi

Mange av magnetene våre inneholder nikkel, også de uten nikkelbelegg.

 • Noen mennesker får en allergisk reaksjon når de kommer i kontakt med nikkel
 • Nikkelallergi kan utvikles fra vedvarende kontakt med nikkelbelagte gjenstander
 • Unngå vedvarende hudkontakt med magneter
 • Unngå kontakt med magneter hvis du allerede har nikkelallergi
Flyfrakt

Flyfrakt

Magnetfelt med feilpakkede magneter kan påvirke flynavigasjonsenheter.

I verste fall kan det føre til en ulykke

 • Send kun magneter med fly i emballasje som har tilstrekkelig magnetisk skjerming
Porto

Porto

Magnetfelt med feilpakkede magneter kan forårsake forstyrrelser i sorteringsmaskiner og skade skjøre varer i andre pakker.

 • Bruk en stor eske og plasser magneten i midten, omgitt av mye polstringsmateriale
 • Plasser magneter i en pakke slik at magnetfeltene nøytraliserer hverandre
 • Bruk om nødvendig jernplater til å skjerme magnetfeltet
 • Det er strengere regler for flyfrakt: Se advarselen «Flyfrakt»

Påvirking på mennesker

I følge det vi vet på nåværende tidspunkt har

magnetfelt av permanente magneter ikke en målbar positiv eller negativ påvirkning på mennesker.

Det er lite sannsynlig at permanente magneter utgjør en helserisiko, men det kan ikke utelukkes helt.

 • For din egen sikkerhet, unngå kontinuerlig kontakt med magneter
 • Lagre store magneter minst én meter fra kroppen din

Oppflising av belegg

De fleste av våre neodymmagneter har et tynt belegg av nikkel-kobber-nikkel for å beskytte dem mot erosjon. Dette belegget kan flise opp eller sprekke på grunn av sammenstøt eller kraftig støt. Dette gjør dem sårbare for påvirkninger fra miljøet rundt som fuktighet, og de kan oksidere.

Oksidasjon, korrosjon, rust

Ubehandlede neodymmagneter oksiderer raskt og forvitrer. De fleste av våre magneter har et belegg av nikkel-kobber-nikkel for å beskytte dem mot korrosjon. Dette belegget gir en viss beskyttelse mot korrosjon, men er ikke robust nok til kontinuerlig utendørs bruk.

 • Bruk kun magneter innendørs, eller beskytt dem mot miljøpåvirkning
 • Unngå skader på belegget

Varmefasthet

Neodymmagneter har en maksimal arbeidstemperatur på 80 til 200°C. De fleste neodymmagneter mister en del av adhesjonskraften permanent ved en temperatur på 80°C.

 • Ikke bruk magneter på steder der de er utsatt for ekstrem varme
 • Hvis du bruker lim, ikke herde det med varm luft
 • Se AlNiCo magneter dersom du er ute etter magneter som tåler høyere temperaturer opptil 525°C

Mekanisk behandling

Neodymmagneter er sprø, varmefølsomme og oksiderer lett

 • Når du borer eller sager i en magnet med feil verktøy, kan magneten brekke
 • Varmen som oppstår kan avmagnetisere magneten
 • Magneten oksiderer og går i oppløsning på grunn av det skadede belegget. Unngå å bearbeide magneter hvis du ikke har de nødvendige maskinene og erfaringen
 • La oss i stedet gi deg et tilbud på en skreddersydd bestilling
 • Se også FAQ: Hvorfor fliser belegget på magnetene mine av?