Spørsmål om andre produkter

Hva er og hvordan fungerer en elektrisk aktuator?

Enkelt fortalt består en elektrisk aktuator (også kjent som en lineær aktuator) av en motor og et drev som omdanner rotasjonen til rotoren til den lineære bevegelsen til stempelet. Noen aktuatorer har innebygde endebrytere skjult på innsiden av aktuatoren, der signalet ikke overføres fra aktuatoren til kontrollsystemet. Deretter vil de koble spenningen fra motoren i en gitt retning. Bevegelsen av stempelet i motsatt retning vil kun være mulig etter reversering av polariteten til aktuatorens matespenning. Muligheten til å vise seg frem er stort! Muligheten til å bruke aktuatorer begrenses nok kun av fantasien din.